Dyrekcja szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55 w Poznaniu

mgr Jolanta Pszczółkowska

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 55 w Poznaniu

mgr Hanna Walkowiak

dyżur dla rodziców:

wtorki od 08:30 do 10:30

Każdy inny termin jest możliwy po uprzednim umówieniu się w sekretariacie szkoły

dyżur dla rodziców:

czwartki od 09:30 do 11:30

Każdy inny termin jest możliwy po uprzednim umówieniu się w sekretariacie szkoły