Grono Pedagogiczne

 

przedmiot/funkcja Imię i nazwisko nauczyciela
DYREKTOR SZKOŁY mgr JOLANTA PSZCZÓŁKOWSKA
WICEDYREKTOR SZKOŁY mgr HANNA WALKOWIAK
Pedagog szkolny mgr Barbara Wiśniewska
Psycholog szkolny mgr Małgorzata Węgrzyn
Oddział przedszkolny

mgr Małgorzata Sereda - Marchel

mgr Magdalena Giżycka

Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Bożena Ciechelska

mgr Anna Płóciennik

mgr Mariola Bandosz

mgr Magdalena Andrzejewska

mgr Lucyna Bojarska

mgr Karolina Wiemann

Język polski

mgr Emilia Berus

mgr Katarzyna Budzińska

Język angielski

mgr Anna Płóciennik

mgr Katarzyna Kęsy - Szczęsna

mgr Agnieszka Budna - Czaczyk

Język hiszpański mgr Marta Frankiewicz
Historia

mgr Katarzyna Kęsy - Szczęsna

mgr Marta Kruszona - Wiśniewska

Wiedza o społeczeństwie mgr Katarzyna Kęsy - Szczęsna
Matematyka

mgr Anna Mikos

mgr Emilia Walczyńska

Technika mgr Hanna Walkowiak
Informatyka

mgr Jolanta Pszczółkowska

mgr Emilia Walczyńska

mgr Anna Mikos

Geografia mgr Bożena Spruta
Chemia mgr Miłosz Gozdalik
Fizyka mgr Emilia Walczyńska
Biologia dr Małgorzata Natywa
Przyroda mgr Hanna Walkowiak
Plastyka

mgr Monika Baszczyńska

Muzyka mgr Krzysztof Szygulski
Wychowanie fizyczne

mgr Marta Wojcińska

mgr Paweł Woźny

Etyka mgr Katarzyna Budzińska
Religia

mgr Zofia Polus - Mroszyńska

mgr Katarzyna Kozłowska

Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Hanna Walkowiak
Doradztwo zawodowe mgr Małgorzata Dynowska
Bibliotekarz mgr Lidia Szklarska
Logopedia

mgr Bożena Ciechelska

mgr Barbara Wiśniewska

Opiekunowie świetlicy

mgr Monika Baszczyńska

mgr Danuta Błaszczyk

mgr Aleksandra Wendzińska

mgr Agnieszka Głowacka

Sekretarz mgr Iwona Kozłowicz
Pielęgniarka Joanna Andrzejczak