Grono Pedagogiczne

 

przedmiot/funkcja Imię i nazwisko nauczyciela
DYREKTOR SZKOŁY mgr JOLANTA PSZCZÓŁKOWSKA
WICEDYREKTOR SZKOŁY mgr HANNA WALKOWIAK
Pedagog szkolny mgr Barbara Wiśniewska
Psycholog szkolny mgr Małgorzata Węgrzyn
Oddział przedszkolny mgr Lucyna Bojarska
mgr Magdalena Giżycka
Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Bożena Ciechelska

mgr Anna Płóciennik

mgr Danuta Błaszczyk

mgr Mariola Bandosz

mgr Magdalena Andrzejewska

Język polski mgr Emilia Berus
mgr Katarzyna Budzińska
Język angielski mgr Anna Płóciennik
mgr Katarzyna Kęsy - Szczęsna
mgr Agnieszka Budna - Czaczyk
Język hiszpański mgr Marta Frankiewicz
Historia mgr Katarzyna Kęsy - Szczęsna
mgr Marta Kruszona - Wiśniewska

Wiedza o społeczeństwie mgr Katarzyna Kęsy - Szczęsna
Matematyka mgr Anna Mikos
mgr Emilia Walczyńska
Technika mgr Hanna Walkowiak
Informatyka mgr Jolanta Pszczółkowska
mgr Małgorzata Dynowska
mgr Anna Mikos
Geografia mgr Bożena Spruta
Chemia mgr Justyna Nowak
Fizyka mgr Emilia Walczyńska
Biologia dr Małgorzata Natywa
Przyroda mgr Hanna Walkowiak
Plastyka

mgr Monika Baszczyńska

mgr Krzysztof Szygulski

Muzyka mgr Krzysztof Szygulski
Wychowanie fizyczne mgr Marta Wojcińska
mgr Paweł Woźny
Etyka mgr Katarzyna Budzińska
Religia mgr Zofia Polus - Mroszyńska
mgr Katarzyna Kozłowska
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Joanna Budzińska
Doradztwo zawodowe mgr Małgorzata Dynowska
Bibliotekarz mgr Lidia Szklarska
Logopedia mgr Bożena Ciechelska
mgr Barbara Wiśniewska
Opiekunowie świetlicy mgr Monika Baszczyńska
mgr Małgorzata Sereda
mgr Mariola Bandosz
mgr Aleksandra Wendzińska
mgr Marta Wojcińska
Sekretarz mgr Iwona Kozłowicz
Pielęgniarka Joanna Andrzejczak