Grono Pedagogiczne

 

przedmiot/funkcja Imię i nazwisko nauczyciela
DYREKTOR SZKOŁY mgr JOLANTA PSZCZÓŁKOWSKA
WICEDYREKTOR SZKOŁY mgr HANNA WALKOWIAK
Pedagog szkolny

mgr Justyna Zbroja - Nowak

mgr Aleksandra Wendzińska

Psycholog szkolny mgr Małgorzata Węgrzyn
Nauczanie wczesnoszkolne

mgr Bożena Ciechelska

mgr Anna Płóciennik

mgr Mariola Bandosz

mgr Magdalena Andrzejewska

mgr Lucyna Bojarska

mgr Karolina Wiemann

Język polski

mgr Emilia Berus

mgr Katarzyna Budzińska

Język angielski

mgr Anna Płóciennik

mgr Agnieszka Budna - Czaczyk

mgr Karolina Roczek

Język hiszpański mgr Daniel Wolski
Historia

mgr Emilia Berus

mgr Marta Kruszona - Wiśniewska

Wiedza o społeczeństwie mgr Marta Kruszona - Wiśniewska
Matematyka

mgr Maria Kasprowicz

mgr Emilia Walczyńska

Technika mgr Hanna Walkowiak
Informatyka

mgr Jolanta Pszczółkowska

mgr Emilia Walczyńska

mgr Karolina Roczek

Geografia mgr Anna Krystkowiak
Chemia mgr Miłosz Gozdalik
Fizyka mgr Emilia Walczyńska
Biologia mgr Miłosz Gozdalik
Przyroda mgr Hanna Walkowiak
Plastyka

mgr Monika Baszczyńska

Muzyka mgr Krzysztof Szygulski
Wychowanie fizyczne

mgr Marta Wojcińska

mgr Mariusz Borkowski

mgr Maciej Liszkowski

Etyka mgr Katarzyna Budzińska
Religia

mgr Zofia Polus - Mroszyńska

mgr Katarzyna Jabłońska

Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Hanna Walkowiak
Doradztwo zawodowe mgr Małgorzata Dynowska
Bibliotekarz mgr Lidia Szklarska
Logopedia

mgr Bożena Ciechelska

 

Opiekunowie świetlicy

mgr Monika Baszczyńska

mgr Danuta Błaszczyk

mgr Aleksandra Wendzińska

mgr Jolanta Kujawa

        Marcelina Rusinek

 

Sekretarz

mgr Iwona Kozłowicz

Pielęgniarka