Rekrutacja do klas I 2021/22

 

Szanowni Państwo!

Od 11 do 13 maja 2021r. rodzice/prawni opiekunowie dziecka zakwalifikowanego składają pisemne lub elektronicznie potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji. Pisemne potwierdzenie woli można złożyć w szkole lub przesłać skanem na pocztę szkoły: interklasa@sp55.pl.

 

 


Rodziców/prawnych opiekunów dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat pragniemy poinformować, że od

12 kwietnia 2021r. 

rozpoczyna się rekrutacja do klasy I.

  • Termin składania wniosków: od 12 do 30 kwietnia 2021r.
  • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 11 maja 2021r., godz. 12.00
  • Pisemne potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych, woli przyjęcia kandydata do szkoły (nie dotyczy dzieci z obwodu): od 11 maja od godz. 12.00 do 13 maja 2021r.
  • Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 17 maja 2021r., godz. 12.00

Druki zgłoszeń i wnioski wraz z załącznikami można odebrać w sekretariacie lub pobrać na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/Info/88671

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie oraz wniosek wraz z załącznikami, powinien być podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, wyjątek stanowi rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz wszelkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo w załączonym pliku oraz na stronach:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan

UWAGA: 

- Rodzice dzieci z rejonu SP 55 wypełniają skierowanie, a rodzice pozostałych dzieci wypełniają wniosek.
- Dokumenty można składać internetowo, ale trzeba też dostarczyć oryginały podpisane przez obojga rodziców do szkoły do skrzynki podawczej w szkole.