Rekrutacja do klas I 2023/2024

Rodziców/prawnych opiekunów dzieci w wieku siedmiu lat pragniemy poinformować, że

od 30 marca 2023r. 

rozpoczyna się rekrutacja do klasy I.

  • Termin składania wniosków: od 28 marca do 18 kwietnia 2023r.
  • Druki zgłoszeń i wnioski wraz z załącznikami będzie można odebrać w sekretariacie szkoły i w poniższych załącznikach.

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie oraz wniosek wraz z załącznikami, powinien być podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych, wyjątek stanowi rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz wszelkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo w załączonym pliku oraz na stronach:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan

UWAGA: 

- Rodzice dzieci z rejonu SP 55 wypełniają skierowanie, a rodzice pozostałych dzieci wypełniają wniosek.
- Dokumenty można składać internetowo, ale trzeba też dostarczyć oryginały podpisane przez obojga rodziców do szkoły do skrzynki podawczej w szkole.