Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego - informacje ogólnopolskie

semestr I: od 1 IX 2021 r. do 30 I 2022r.
semestr II: od 31 I 2022r. do 24 VI 2022r.

Zebrania z rodzicami w I semestrze roku szkolnego 2021/2022

 • Zebrania ogólne
  • 1.09.2021r. - dla oddziału przedszkolnego i klas I
  • 8.09. 2021r. - dla klas II - VIII
  • 27. 10. 2021r. - dla 0 - VIII (zebranie on - line)
  • 12.01.2022r.
 • Zebrania indywidualne
  • 15.12.2021r.

Zebrania z rodzicami w II semestrze roku szkolnego 2021/2022

 • Zebrania ogólne
  • 23.03.2022r. - dla klas 0 - VIII
  • 18.05.2022r. - dla klas 0 - VIII

Godziny i formę zebrań na bieżąco określać będzie dyrekcja szkoły, dostosowując do rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Informacje będą podawane przez dziennik elektroniczny Librus Synergia.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 55 zastrzega sobie prawo zmiany terminu spotkania z rodzicami z powiadomieniem przez dziennik elektroniczny Librus Synergia i stronę internetową szkoły.

Kalendarz roku szkolnego: 

 • 01 IX 2021 r. -   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 10 XII 2021 r.  - Informacja o zagrożeniu ocenami ndst za 1 semestr
 • 22.12.2021 r. - Informacja o proponowanych ocenach za 1 semestr - oceny śródroczne
 • 23 XII 2021 r. - 31 XII 2021 r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 17 I 2022r. - 30 I 2022r. - ferie zimowe
 • 4 - 6 IV 2022 r. - rekolekcje
 • 14 IV 2022 r. - 19 IV 2022 r. - wielkanocna przerwa wiosenna
 • 13 V 2022  r.-  Informacje o zagrożeniu niepromowaniem
 • 24, 25, 26 V 2022 r. - egzaminy ósmoklasistów: język polski, matematyka, język angielski
 • 03 VI 2022 r. -  Informacja o proponowanych ocenach rocznych
 • 24 VI 2021 r. - zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 1 XI 2021 r. - Wszystkich Świętych
 • 11 XI 2021 r. - Święto Niepodległości
 • 12 XI 2021 r.
 • 1 I 2022 r. - Nowy Rok
 • 6 I 2022 r. - Trzech Króli
 • 7 I 20222 r.
 • 1 V 2022 r. - Święto Pracy
 • 2 V 2022 r.
 • 3 V 2022 r. - Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 16 VI 2022 r. - Boże Ciało
 • 17 VI 2022 r.