Historia szkoły

       

„UKRYTA WŚRÓD DRZEW

GDZIE SŁYCHAĆ PTAKÓW ŚPIEW

TU KAŻDY SWOJE MIEJSCE MIAŁ.

TU RADOŚĆ I ŚMIECH

NAUKA I ŚPIEW

TU POZNALIŚMY ŻYCIA SMAK...”

        Najstarsze wzmianki dotyczą jednoizbowej szkoły, która mieściła się przy zamku hr. Mycielskiego. Nowa, większa szkoła powstała przy ul. Piwnej 4 na przełomie XIX i XX w. Była to Publiczna Szkoła Powszechna nr 55 w Poznaniu.  Początkowo liczyła 4 oddziały, pracował w niej 1 nauczyciel - jednocześnie kierownik tej placówki p. Jęczkowski. Od 1933 r. kierownictwo przejął p. Gniadek aż do wybuchu II wojny. Szkoła liczyła wówczas już 7 oddziałów, a grono wraz z kierownikiem 3 osoby. 

        W Okresie okupacji była to szkoła niemiecka z niemiecką nauczycielką. Uczęszczała do niej bardzo mała liczba dzieci ze względu na brak obowiązku nauki. Budynek szkoły położony obok linii kolejowej Poznań-Warszawa w czasie wojny był bardzo zniszczony. Już 25 IV 1945 r. Inspektorat Szkolny powierzył kierowanie szkołą p. Bogdanowi Wojtasikowi. Budynek został odbudowany wspólnym wysiłkiem ludności i nauczycieli, pierwsza lekcja po wojnie odbyła się 20 XI 1946 r. Kierownikiem szkoły był już wówczas p. Stanisław Dubel, który pełnił tę funkcję do 1952 r.

        W latach1947-1951 szkoła była niepełna, liczyła 6 klas, klasę 7 uczniowie kończyli w SP 26 w Poznaniu. W roku szkolnym 1951/52 zorganizowano po raz pierwszy kl.VII. W szkole działały dwie drużyny harcerskie (założone jeszcze w okresie międzywojennym): 28 drużyna męska i 38 drużyna żeńska. Grono pedagogiczne liczyło 5 osób, a w budynku znajdowały się mieszkania lokatorów i nauczycieli.

        W latach 1952-1965 kierownikiem szkoły był pan Jerzy Kośmider. To za jego kadencji zapadła decyzja o budowie nowej szkoły, a on sam zyskał miano jej budowniczego.

       W roku szkolnym 1954/55 szkoła została zradiofonizowana. W 1957 r. wprowadzono granatowe fartuszki i berety dla uczennic. Nauka w szkole dziennej trwała 8:00-17:00 (2 zmiany), 3 razy w tygodniu po południu odbywała się nauka dla dorosłych w klasach siódmych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej. W 1958 r. zniesiono egzaminy końcowe w kl. VII, utrzymano egzaminy wstępne do szkół średnich.

        1 IX 1959 r. został oddany do użytku nowy budynek SP 55 przy ul. Szpaków 1, przeniesiona zostaje także Szkoła dla Pracujących nr 9 z Antoninka, jej uczniowie to pracownicy okolicznych zakładów przemysłowych: PKP-Węzeł Franowo, Browar - Kobylepole, Zakłady Maszyn i Sprzętu Drogowego. Nauka  odbywa się 3 razy w tygodniu po południu, jest pracownia fizyczno-chemiczna, biblioteka, aparat filmowy, radio, telewizor. 8 IX 1963 r. nastąpiło przekazanie do użytku Placu Gier i Zabaw ,,Leszczynówka” przez Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Poznań-Nowe Miasto. Obiekt wykonany został w czynie społecznym przez kolejarzy Węzła Poznań - Franowo, którzy uczcili obchody 1000-lecia Państwa Polskiego.

        W roku 1965 kierownikiem szkoły zostaje pani Jadwiga Kośmider. 30 IV 1968r. nastąpiło nadanie SP55 imienia Jurija Gagarina  przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. 12 IV 1969 r. Prezydium Komitetu Rodzicielskiego przekazało sztandar szkolny ufundowanego przez rodziców.

         Odbyła się uroczystości nadania imienia szkole w obecności Konsula Generalnego ZSRR. Szkoła otrzymała popiersie Jurija Gagarina oraz tablicę pamiątkową. 12 IV 1971r. przekazano w Dniu Bohatera Szkoły sztandar harcerski Szczepowi ZHP Poznań - Kobylepole. 12 X 1972r.  otwarto Ogródek Geograficzny zbudowany dla uczczenia 200 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej i Roku Kopernikowskiego.

      Harcerski charakter szkoły związany z wprowadzeniem metod wychowawczych Heliodora Muszyńskiego zauważa się w powszechnie noszonych przez uczniów mundurach harcerskich (w poniedziałki obowiązkowo), podziale klas na drużyny harcerskie lub zuchowe, które miały swoich drużynowych-wychowawców, na czele szczepu stoi ówczesna pani dyrektor Jadwiga Kośmider-harcmistrz ZHP, a Radę Szczepu tworzyli zastępowi, czyli Samorząd Szkolny. Drużyny działały prężnie i wielokrotnie otrzymywały tytuł Drużyn Sztandarowych  w Chorągwi Poznańskiej. W nagrodę część uczniów wyjechała w lipcu 1978 na obóz do ośrodka pionierskiego ,,Iskra” w Charkowie, a w 1981 na międzynarodowe zgrupowanie drużyn harcerskich w Prądówce. Po roku 1980 uczniowie wyjeżdżali na obozy harcerskie i zuchowe do Imiołek koło Gniezna. Byli budowniczymi tej stanicy harcerskiej nad jeziorem Lednica. Harcerski poczet sztandarowy obok pocztu sztandarowego szkoły był obecny na wszystkich uroczystościach szkolnych. Szczególny charakter miało coroczne pożegnanie klas ósmych, kiedy na zakończenie programu wszyscy uczniowie i nauczyciele trzymając się za ręce śpiewali razem pieśń ,,Ogniska już dogasa blask harcerski splećmy krąg, przy innym ogniu w inny czas do zobaczenia znów...” Nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele mieli wtedy łzy w oczach.

       W latach 1974-1991 w koszarach przy ul. Piwnej, a później przy ul. Darzyborskiej, istniała Jednostka Wojskowa 2844 im. F. Bartoszka. Dzięki przychylności jej dowódców żołnierze bardzo wspomagali szkołę w zakresie prac remontowych, porządkowych, organizacji imprez dla pracowników i rodziców, a także półkolonii, zlotów harcerskich, Dni Patrona Szkoły. Uczniami byli też żołnierze, w ramach odbywania zasadniczej służby wojskowej uzupełniali popołudniami swoje podstawowe wykształcenie, pozostawili po sobie wiele materialnych śladów: tor przeszkód na Placu Gier i Zabaw, amfiteatr, pole biwakowe, chodniki przez las do przystanków autobusowych

       W 1980 r. następuje zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Kierowanie szkołą  na kolejne 14 lat przejmuje pani Barbara Płóciennik. Lata 90-te to okres ogromnych zmian w oświacie polskiej. Dyrektorem szkoły jest w tym czasie (1994-2004) pani Maria Marcinowska, pracująca wcześniej wiele lat na stanowisku wicedyrektora. Wskutek reformy strukturalnej w szkolnictwie (wprowadzenia gimnazjów i 3-letnich liceów) nasza szkoła zaczyna funkcjonować jako sześcioletnia szkoła podstawowa.W tym czasie została utworzena salka przeznaczona na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, oddzielny gabinet dla pedagoga szkolnego, zmieniła się siedziba biblioteki szkolnej z pomieszczenia na parterze, gdzie obecnie znajduje się portiernia z widokiem na wejście główne, na piętro po dawnej sali lekcyjnej, wprowadzono dyżury higienistki szkolnej w dawnym gabinecie lekarskim, zacieśniła się współpracy z Radą Osiedla, organizowane były pierwsze Festyny Rodzinne początkowo na polanie naprzeciw szkoły, obecnie co roku na terenie boiska szkolnego, szkoła nawiązała współpracę z Pływalnią miejską w Poznaniu na Os.Piastowskim a potem w Swarzędzu -,,Wodny raj”, gdzie dzieci z kl. I-III doskonalą naukę pływania przez cały rok.

       W latach 2004-2009 SP 55 funkcjonuje pod kierownictwem pani dyrektor Grażyny Dopierały, wieloletniej nauczycielki tej szkoły, a potem także wicedyrektora. W tym czasie nastąpiła zmiana systemu ogrzewania budynku z tradycyjnego-koksowego na gazowe, wymieniono okna w salach lekcyjnych, stopniowo wymieniano meble, remontowano sanitariaty, chodnik przed szkołą,wymieniono drzwi wejściowe, odnowiono elewację zewnętrzną, otwarto nowe boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią w obecności wiceprezydenta Poznania p. Macieja Frankiewicza, wyremontowano salę gimnastyczną i sztnie uczniowskie,  przeprowadzono remont kuchni i udostępnienie jej firmie cateringowej przygotowującej posiłki dla dzieci. W szkole został opracowany przez nauczycieli Kalendarz Imprez Szkolnych, w którym uwzględniono coroczne obchody świąt narodowych, Jasełka-tradycyjne przedstawienie z okazji świąt Bożego Narodzenia, a także Dni Poznania w rocznicę wyzwolenia miasta, Dzień Matematyki w marcu, Dzień Patrona, w ramach kwietniowych Dni Ziemi, prezentacje programów artystycznych dla rodziców, Dzień Sportu oraz Festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka.  Rozwija się współpraca z lokalnymi czasopismami ,,Cybina” i ,,My”, w których nauczyciele zamieszczają artykuły na temat sukcesów szkoły i jej uczniów, W 2002 r. powstaje hymn szkoły, do którego słowa i muzykę napisała nauczycielka muzyki p. Małgorzata Pietrzak. Od 2006 r. funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z siedzibą w bibliotece szkolnej. W 2008 r. szkoła otrzymała certyfikat ,,Szkoły z klimatem” jako podsumowanie całorocznych działań proekologicznych w Roku Klimatu. W tym samym roku odnieśliśmy zwycięstwo w konkursie ,,Mocna szkoła” organizowanym przez gazetę ,,Polska Głos Wielkopolski”, Miasto Poznań i Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

       Od roku szkolnego 2009/2010 stanowisko dyrektora szkoły pełni pani Jolanta Pszczółkowska. Szkoła jest odnawiana i uczestnicy w wielu projektach edukacyjnych takich jak ,,Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” , ,,Z Pyrkiem bezpieczniej”,  ,,Superwiewiórka-przyjaciółka Oli i Kuby”,  ,,Wygraj z astmą” , Biennale Sztuki dla Dziecka, ,,Spotkania ze sztuką”- cykl lekcji muzealnych, Spotkania z kulturą-organizowane przez Wielkopolskie Biuro Koncertowe, ,,Z Teatrynką za kurtynką”- warsztaty teatralne dla dzieci z kl.0-III, ,,Ratujemy i uczymy ratować”, Festiwal filmowy "Ale Kino!". Uczniowie i nauczyciele chętnie biorą udział w wielu akcjach charytatywnych i proekologicznych: zbiórkach karmy dla zwierząt w schronisku, ,,Górze Grosza”, zbiórkach makulatury i zużytych baterii,corocznym sprzątaniu świata. 

 


 

                                                                                                                                      

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 55 1959-2019

KIEROWNICY I DYREKTORZY    WICEDYREKTORZY 

J. Jęczkowski                 do 1932    

                                                   

p. Gniadek                     1932-1939      

                                             

Bogdan Wojtasik           1945-1946                                                     

Stanisław Dubel             1946-1952

 

Jerzy Kośmider              1952-1965 (budowniczy szkoły)

 

Jadwiga Kośmider         1965-1980

 

Barbara Płóciennik         1980-1994

 

Maria Marcinowska       1994-2004

 

Grażyna Dopierała         2004-2009

 

Jolanta Pszczółkowska  od 2009

 

  Maria Marcinowska

  Grażyna Dopierała

  Bożena Spruta

  Hanna Walkowiak

                                                                                                               

 

Jak potok płynie czas ... Wspomnienia o szkole pani dyrektor Marii Marcinowskiej