Samorząd Uczniowski

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 OPIEKUNAMI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SĄ:

  •  PANI MAŁGORZATA SEREDA - MARCHEL
  • PAN PAWEŁ WOŹNY